Mantelzorgwaardering aanvragen

Zorgt u voor een kind, partner of vriend?

Dan verdient u een waardering! 

Mantelzorgers van 18 jaar tot en met 24 jaar ontvangen een waarde van € 100,00 op de Zaanse Mantelzorgpas. Mantelzorgers ouder dan 24 jaar ontvangen een waarde van € 140,00 op de Zaanse Mantelzorgpas. Voor jongeren tot 18 jaar is er de Pluim. 

Vraag de waardering hiernaast direct digitaal aan bij gemeente Zaanstad. Of kom langs bij het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt. Zij helpen u bij het aanvragen van de Zaanse waardering. Dan zorgen wij ervoor dat u de waardering zo snel mogelijk ontvangt.


Geldigheid tegoed op de mantelzorgpas!

Het tegoed op uw mantelzorgpas is geldig vanaf het jaar waarvoor u de aanvraag doet, tot het einde van het daaropvolgende jaar. Heeft u bijvoorbeeld de aanvraag voor het jaar 2019 ingediend, dan is het ontvangen tegoed geldig tot 31 december 2020. Doet u de aanvraag voor het jaar 2020? Dan is uw tegoed op de mantelzorgpas geldig tot en met 31 december 2021. 


Bewaar uw pas goed!

Bewaar uw pas goed en geef deze niet af. Ontvangt u namelijk een mantelzorgwaardering voor een opvolgend jaar, dan wordt het tegoed op dezelfde pas bijgeschreven. U ontvangt dus niet een nieuwe pas.


Kom ik in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering?

De Zaanse mantelzorgpas is voor mantelzorgers die zorgen voor iemand woonachtig in Zaanstad. De mantelzorger zelf hoeft niet per se in Zaanstad te wonen. De richtlijn is minimaal 6 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verlenen of minimaal 250 uur verdeeld over het jaar mantelzorg geven aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving. Mantelzorg is breed, dit kan zorgen zijn in de zin van fysieke ondersteuning en emotionele ondersteuning. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met de gemeente Zaanstad en bel naar 14075 of ga langs bij het Sociale Wijkteam bij u in de buurt of bel 075 206 00 18

Voor jongeren (24-) houdt de gemeente Zaanstad geen uren aan. 

Meer weten over mantelzorg, mogelijkheden voor ondersteuning of over de Pluim? Kijk dan op www.swtzaanstad.nl/mantelzorgwaardering voor meer informatie of lees de regeling 'mantelzorgwaardering'. Hierin wordt het toegelicht. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belangrijk bericht aanvragers Mantelzorgwaardering

Met ingang van 2021 verandert de mantelzorgwaardering. Wat er verandert, dat leest u als mantelzorger of mantelzorgontvanger in dit bericht. 


Waardering verandert in 2021

Met ingang van 2021 geeft gemeente Zaanstad een andere invulling aan de waardering. De startdatum is nu nog niet bekend. U leest op een later moment op deze website (zaanstad.nl) en in het Zaanstad Journaal hoe de waardering er vanaf 2021 uit ziet en wat de startdatum is. 


Wilt u een waardering aanvragen voor 2021? Wacht dan nog even.

U kunt momenteel nog geen aanvraag doen voor het jaar 2021. Aanvragen die in 2020 zijn ingediend voor aanvraag jaar 2021, trekken wij in omdat we die administratief niet kunnen verwerken.


Heeft u voor 2020 nog geen aanvraag gedaan? 

Tot en met 31 december 2020 kunt u de aanvraag voor aanvraag jaar 2020 nog indienen. Wees er dus snel bij!


Heeft u nog een tegoed op uw pas?

  • Besteed het tegoed op uw mantelzorgpas tijdig. Voorkom dat uw tegoed vervalt.
  • Heeft u een mantelzorgpas over het jaar 2019? Uw tegoed is geldig tot en met 31 december 2020.
  • Heeft u een mantelzorgpas over het jaar 2020? Uw tegoed is geldig tot en met 31 december 2021.


  • De zaanse mantelzorgpas wordt mede mogelijk gemaakt door: